Kehitystutkimuksen seura / FSDR

The Finnish Society for Development Research (FSDR) is a multidisciplinary scientific society that provides a platform and network for researchers, students, and practitioners with an interest in development studies and issues, particularly those concerning the “global South”. Established on 12 February 1986, FSDR aims to advance development research,  education, and communication in Finland and internationally.

****

Suomen kehitystutkimuksen seura on kaikille kehityksen kysymyksistä kiinnostuneille avoin tieteellinen seura. Seura toimii linkkinä tutkijoiden, opiskelijoiden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä ja edistää monitieteistä kehitystutkimusta ja vuorovaikutusta alan eri toimijoiden kesken. Seuralla on yli 150 jäsentä, joiden joukossa on alan keskeisiä vaikuttajia Suomessa.

Kehitystutkimuksen seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, tiedottaa alan tapahtumista sekä järjestää seminaareja ja konferensseja. Seura järjestää kerran vuodessa kehitystutkimuksen konferenssin (Development Days Conference), joka on alan merkittävä tapahtuma Suomessa. Edellinen konferenssi järjestettiin 15.-16.2.2024 teemalla “Crises and Futures of/in Development”


 

See the latest news in our blog: