Call for Conference Assistants

FSDR is looking for two conference assistants
(for Finnish, see below)

The Finnish Society for Development Research is looking for two conference assistants to help us organise our annual international Development Days 2019 conference (Repositioning global development: changing actors, geographies and ontologies) which will take place in Helsinki on the 27.2-1.3.2019. The conference secretaries are expected to be in Helsinki during the conference and at least one week prior to it. The preparatory work, however, would start around end of August/beginning of September 2018 and run through until about one week after the conference. The working schedule and hours are flexible.

We are looking for someone with strong organizational skills, who enjoys working independently and is good at communications. We are particularly looking to get applications from Master level students, studying in the field of, or related to Development Studies (e.g. human geography, environmental policy). The tasks of the conference assistants are diverse, including e.g. updating the conference website, drafting funding applications, booking flights and accommodation for keynote speakers, replying to queries, and other logistical, communications and administrative duties.

This assistantship will offer networking and visibility amongst development researchers and scholars, as well as an opportunity to obtain and/or develop skills in organizing an international scientific conference. Once accomplished, we will provide a work certificate as well as a monetary bonus to assist the student in the finalization of their Masters thesis.

To apply, please include the following documents in your application:
1) a brief cover letter (1 page maximum) explaining why you are interested in the assistant
position, what skills and/or experience you have that might be of use for this position, and
what stage of your studies/thesis you are currently in.
2) a curriculum vitae (CV) in English or Finnish.

All applications should be sent latest by the 15th of August 2018 to sabaheta.ramciloviksuominen@uef.fi

Further information may be obtained from Sabaheta Ramcilovik-Suominen, postdoctoral researcher at the Department of Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland, at tel. +358 505714605, or sabaheta.ramcilovik-suominen@uef.fi.

Suomeksi

Kehitystutkimuksen seura etsii konferenssiavustajaa helmikuussa 2018 pidettävän kansainvälisen Development Days-konferenssin järjestämiseen (Repositioning global development: changing actors, geographies and ontologies) Helsingissä 27.2-1.3.2019.

Konferenssiavustajien tulee olla Helsingissä konferenssin ajan ja ainakin viikkoa ennen sitä, mutta muutoin työtä voi tehdä myös muualta käsin. Työ ajoittuu elokuun lopusta-maaliskuun ensimmäiselle viikolle, ja työajat ovat joustavat.

Jos olet organisointikykyinen, itsenäiseen työskentelyyn kykenevä sekä taitava viestijä, saatat olla etsimämme henkilö. Toivomme hakemuksia erityisesti kehitysmaatutkimuksen tai siihen liittyvien aineiden (esim. ihmismaantiede tai ympäristöpolitiikka) opiskelijoilta. Monipuolisiin työtehtäviin kuuluu esimerkiksi nettisivujen päivittämistä, rahoitushakemusten luonnostelua, pääpuhujien matkojen ja majoituksen varaamista, yhteydenottoihin vastaamista sekä muita logistisia, hallinnollisia ja viestintätehtäviä.

Tarjoamme näköalapaikan kehitystutkijoiden verkostoon sekä mahdollisuuden näyttää osaamisesi tieteellisen tapahtuman organisaattorina, työtodistuksen tehtävän suorituksesta sekä taloudellista tukea gradusi loppuunsaattamiseen.

Hakemukseen tulee liittää:
1) Vapaamuotoinen hakemuskirje (max. 1 sivu) jossa kerrot miksi olet kiinnostunut avustajapaikasta, selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä hakemusta arvioitaessa, sekä tämänhetkinen tilanne opiskeluissa/gradun kirjoittamisessa.
2) Ansioluettelo (CV), joko suomen- tai englanninkielellä.

Hakemus tulee lähettää viimeistään 15.08.2018 osoitteeseen sabaheta.ramcilovik-suominen@uef.fi

Lisätietoja antaa tohtoritutkija Sabaheta Ramcilovik-Suominen, Historian- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen Yliopisto: sabaheta.ramcilovik-suominen@uef.fi tai puh. +358 505714605