Seura

Kehitystutkimuksen seura on kaikille tutkijoille ja kehitysmaatoiminnasta kiinnostuneille avoin tieteellinen seura. Seura toimii linkkinä suomalaisten tutkijoiden välillä ja auttaa yhteistoiminnassa yli tieteellisten raja-aitojen. Saavuttaakseen nämä päämäärät seura järjestää seminaareja, konferensseja, julkaisee tieteellisiä julkaisuja sekä tiedottaa alan tapahtumista.

Seuran tavoitteena on:
•    edistää ja tukea kehitystutkimusta, erityisesti kehitysmaihin liittyvää tutkimusta
•    edistää kehitystutkimusta tieteellisen tutkimuksen alana
•    edistää yhteistoimintaa eri tieteenaloilla kehitystutkijoiden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kesken.

Kehitystutkimuksen seuran keskeiset toiminnat ovat seuraavia:
•    Seura järjestää korkeatasoisia seminaareja ja konferensseja ajankohtaisista kehityskysymyksistä.
•    Seura edistää tutkijoiden julkaisutoimintaa.
•    Seura välittää tietoja alan tapahtumista ja seminaareista.

Kehitystutkimuksen seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.

The Politics of Sustainability: Re-thinking resources, values and justice

> Development Days Conference 2018
15-16 February 2018, Helsinki, Finland
>> Go to conference website

*Julkaisu: "Citizenship, Civil Society, and Development: Interconnections in a Global World (2015)"
Kehitystutkimuksen konferenssin (2012) pohjalta toimitettu kirja, toimittajina Tiina Kontinen ja Henri Onodera.