Seura / The Association

Kehitystutkimuksen seura on kaikille tutkijoille ja kehitysmaatoiminnasta kiinnostuneille avoin tieteellinen seura. Seura toimii linkkinä suomalaisten tutkijoiden välillä ja auttaa yhteistoiminnassa yli tieteellisten raja-aitojen. Saavuttaakseen nämä päämäärät seura järjestää seminaareja, konferensseja, julkaisee tieteellisiä julkaisuja sekä tiedottaa alan tapahtumista.

Seuran tavoitteena on:
•    edistää ja tukea kehitystutkimusta, erityisesti globaaliin etelään liittyvää tutkimusta
•    edistää kehitystutkimusta tieteellisen tutkimuksen alana
•    edistää yhteistoimintaa eri tieteenaloilla kehitystutkijoiden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kesken.

Kehitystutkimuksen seuran keskeiset toiminnat ovat seuraavia:
•    Seura järjestää korkeatasoisia seminaareja ja konferensseja ajankohtaisista kehityskysymyksistä.
•    Seura edistää tutkijoiden julkaisutoimintaa.
•    Seura välittää tietoja alan tapahtumista ja seminaareista.

Kehitystutkimuksen seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.