Kehitystutkimus / Development Research

Kehitystutkimus (myös kehitysmaatutkimus) on monitieteinen tutkimusala, jossa tarkastelun keskiössä ovat erilaiset kehityskysymykset sekä kehitykseen liittyvät haasteet. Monitieteistä kehitystutkimusta tehdään usean eri tieteenalan  teorioista, tutkimusmenetelmistä sekä kysymyksenasettelusta käsin. Suomessa kehitysmaatutkimusta voi opiskella Helsingin yliopistossa aina tohtorin tutkintoon saakka. Jyväskylän yliopistossa puolestaan on englanninkielinen kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelma. Kehitystutkimuksen perus- ja aineopintoja voi suorittaa myös Avoimessa yliopistossa sekä UniPIDin tarjoamilla verkkokursseilla, minkä lisäksi useat eri oppiaineet ja yliopistot sekä ammattikorkeakoulut tarjoavat yksittäisiä kehitystutkimusta ja kestävää kehitystä käsitteleviä kursseja.

Esimerkkejä kehitys(maa)tutkimuksen tarkastelun kohteista

(1) visiot kestävästä yhteiskunnallisesta tilasta: kehitys(maa)tutkimus on luonteeltaan normatiivista ja pyrkii visioimaan parempaa asiaintilaa, tuomalla tutkimuksen keinoin esille  kehitystä haittaavia yhteiskunnallisia epäkohtia

(2) keskeiset historialliset ja tämän hetken yhteiskunnalliset muutokset: kehitys(maa) tutkimus tarkastelee erityisesti maailman jakautumista eriarvoisiin alueisiin, kuten globaaliin Etelään ja Pohjoiseen

(3) kehityspolitiikka: kehitys(maa)tutkimus tuottaa suosituksia erityisesti kehitysapujärjestelmän toimijoille hyödyntäen myös  ympäristötieteellisiä, maantieteellisiä, maa- ja metsätieteellisiä ja muita ei-yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaloja .

Kehitys(maa)tutkimus onkin käytännönläheisempi oppiaine kuin monet sen lähitieteet. Olennainen osa kehityksen tarkastelua on myös kehityksen käsitteen kritiikki, vaihtoehtojen etsiminen olemassa oleville, usein talouskasvua ja modernisaatiota korostaville kehitysmalleille. Kehitysmaatutkimuksen oppiaineesta ja kansainvälisen kehitystutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat työllistyvät mm. kehitysyhteistyötä tekeviin järjestöihin ympäri maailmaa sekä kehitysyhteistyön asiantuntijoiksi julkisiin ja yksityisiin organisaatiohin. Tutkijanuralle lähtevien kehitystutkijoiden tukena on UniPIDin koordinoima DocNet.

Lähteitä

Bernstein, H. (2006) “Studying development/development studies”,  African Studies, 65(1): 45-62.
Jerman, H. (2001) Kehitysmaatiedon kolme vuosikymmentä. Helsinki: Kehitysmaatutkimuksen laitos.
Koponen, J. , Lanki, J., Sato, M.  & Kervinen, A.  (toim.) (2016) Kehityksen tutkimus. Helsinki: Gaudeamus.
Thomas, A. (2000) “Development as practice in a liberal capitalist world”, Journal of International Development 12(6): 773-787.