Toiminta / Activities

Kehitystutkimuksen seura järjestää korkeatasoisia seminaareja ja konferensseja ajankohtaisista kehityskysymyksistä. Se edistää myös tutkijoiden julkaisutoimintaa ja välittää tietoa alan tapahtumista ja seminaareista. Seura on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa yhteispohjoismaista kehitystutkimusverkostoa.