Tutkijalle / For Researchers

Tutkimuksen rahoitus Suomessa

Kehitystutkimusta rahoittaa Suomessa Suomen Akatemia ja Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyöosasto. Suomen Akatemia on laatinut vuonna 2005 kehitystutkimuksen strategian (pdf). Tietoa Suomen Akatemian rahoittamasta kehitystutkimuksesta Akatemian sivuilla. Kehitystutkimuksen rahoitus on tullut Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroista, jonka leikkauksien vuoksi Suomen Akatemia ei toteuttanut kehitystutkimuksen hakua syksyllä 2015 (ks. lisätietoa).

Kehitystutkimuksen seurassa käydään keskustelua siitä, miten Suomessa tehtävää kehitystutkimusta tulisi tukea.

Säätiöt

Lisäksi tutkijat ja jatko-opiskelijat voivat hakea rahoitusta yksittäisiltä säätiöiltä. Viime vuosina rahoitusta on tullut kehitystutkimuksellisille hankkeille mm. seuraavilta säätiöiltä:

Alfred Kordelinin säätiö
Eino Jutikkalan rahasto
Emil Aaltosen säätiö
Koneen säätiö
Oskar Öflundin säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö