Hallitus

 

Hallituksen jäsenet ja *varajäsenet ovat 2019 ovat:

Pj. Franklin Obeng-Odoom (HY)
Vpj. Tiina Seppälä (LaY)

Anja Onali (UniPID)
* Marikki Stocchetti (KPT)

Bonn Juego (JY)
* Ayonghe Akonwi Nebasifu 
(LaY)

Jussi Kanner (Fingo)
* Mira Käkönen (HY)

Henri Onodera (TaY)
* Minna Hakkarainen (HY)

Christopher Chagnon (HY)
* Johanna Götz (HY)

Ilona Steiler (HY)
* Anna Salmivaara (HY)

Tiina Huvio (FFD), rahastonhoitaja
* Joonas Uotinen (UT)

Tiina Jääskeläinen (Hanken)
* Antti Autio (HY)

Violeta Gutierrez Zamora (ISY)
* Sabaheta Ramcilovik-Suominen
 (ISY)

Noa Kaskinen (Keho)
* Ronja Vehviläinen (Keho)

Ota yhteyttä

Suomen kehitystutkimuksen seura /
Föreningen för utvecklingsforskning /
Finnish Society for Development Research

FranklinObeng-Odoom,puheenjohtaja
franklin.obeng-odoom [at] helsinki.fi – Englanniksi; In English

Tiina Seppälä, varapuheenjohtaja
tiina.seppala [at] ulapland.fi

Joonas Uotinen, sihteeri
jauoti [at] utu.fi

Postiosoite:

Kehitystutkimuksen Seura
/ Kehitysmaatutkimus
PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto