Hallitus

Hallituksen jäsenet ja *varajäsenet 2018 ovat:

Pj. Aili Pyhälä
Vpj. Mira Käkönen

Johanna Kivimäki (UniPID)
*Marikki Stocchetti (KPT)

Sabaheta Ramcilovik-Suominen (ISY)
*Minna Hakkarainen (Unicef)

Bonn Juego (JY)
* Paola Minoia 
(HY)

Tiina Seppälä (LY)
* Tiina Huvio (FFD), rahastonhoitaja

Veikko Kuisma (Keho)
* Santeri Ruonavaara (Keho)

Barry Gills (HY)
*Henri Onodera (HY)

Ella Rouhe (HY), sihteeri
* Lyydia Kilpi 
(Kepa)

Ilona Steiler (HY)
* Antti Tarvainen (HY)

Anna Salmivaara (HY)
* Ella Alin 
(HY)