Experience: Doing research in sensitive political contexts: researching forest governance and Civil Society in Laos/Tutkijana Laosissa

By Dr Sabaheta Ramcilovic-Suominen, Researcher, Natural Resources Institute Finland (Luke)

(Finnish version below)

About a year ago, I started my Academy of Finland funded research on forest politics and governance in Laos. Internationally little is known about Laos. An average internet reader can read little more than repetitive and often contested statements that Laos is a landlocked, nature endowed and least developed country, where over 5 million people live in harmony practicing Therevada Buddhism. To me Laos is a work in progress and a mystery. Each time I visited the country, each time it presented a new reality – new policy, new ideas and ideals, new laws and decrees. In this first column, I will open up and introduce my interests in the country, while in the next one(s) I will go deeper into some of the issues I study there.

When during my first visit to Laos, I introduced my research, dealing with societal and political changes related to global environmental governance, I was positively surprised by the support and interest I received from individuals and organisations working close to the subject. My research specifically concerns the political and societal implications of the European Union’s (EU) Forest Law Enforcement Governance and Trade (EU FLEGT) Action Plan and the REDD+ (Readiness for Deforestation and Forest Degradation) Programme. The former aims to address illegal logging, while the latter aims to reduce carbon emissions from deforestation and forest degradation.

The EU has made participation of civil society organizations (CSOs) a precondition for the EU FLEGT negotiations. FLEGT CSO Network was build up, literally. Five Non-Profit Associations (NPAs; as allowed to be called in Laos) were selected as representatives of the CSO sector and trained in the issues that they should be concerned about. Currently they are present in the formal FLEGT decision-making structures. This was referred to me as the “Lao CSO revival”. This “CSO revival” coincided with our freshly published paper, which – based on a fieldwork my colleagues did some year back – offers a critical assessment of CSO involvement in the FLEGT and REDD+ processes.

When I visited Laos in late April 2017, some previously widely open doors for cooperation were shut close. No matter how hard I tried, there was no answer. I encountered barriers in various steps trying to carry out my research. I needed letters of support and recommendations to do anything and everything that has to do with forest law enforcement, governance, and of course with CSOs. People I had agreed to meet withdrew the meetings, my research assistant withdrew and a nervous silence filled in.

Our paper was too critical. It was outdated and failing to represent the new “CSO revival”, I was told. The progress concerning FLEGT CSO network was not in it, and that was not well taken by domestic, but especially by the international policy actors; whose job and profile were affected by the same. I was surprised to observe the power that academic research can have in countries with sensitive political environments and high dependence on international development aid.

Certainly, I understood how thin is the ice on which I – as a researcher – walk on and how careful I should be when writing about Laos.

Tutkijana Laosissa

Kansainvälisesti Laos on vähän tunnettu. Keskivertolukijalle internetistä ei löydy juurikaan muuta luettavaa kuin että Laos on runsaalla luonnolla siunattu ja vähiten kehittyneiden maiden joukkoon kuuluva sisämaavaltio, jossa viisi miljoonaa ihmistä asuu harmoniassa harjoittaen Theravada buddhismia.

Minulle Laos on jotain jatkuvasti muuttuvaa, arvoituksellista. Noin vuosi sitten aloitin Suomen Akatemian rahoittaman projektini metsäpolitiikasta ja -hallinnosta Laosissa.
Joka kerta kun olen matkustanut maahan, olen kohdannut uuden todellisuuden – uudet säännökset, uusia ajatuksia ja vaikutteita, uusia lakeja.

Kun ensimmäisellä Laosin matkallani esittelin tutkimustani, joka käsittelee kansainvälisiin ympäristösäännöksiin liittyviä yhteiskunnallisia ja poliittisia muutoksia, olin positiivisesti yllättynyt saamastani tuesta ja mielenkiinnosta aiheeni parissa työskenteleviltä henkilöiltä ja järjestöiltä.

Tutkimukseni aiheena on Euroopan unionin laittomia metsähakkuita käsittelevä FLEGT- toimintasuunnitelma ja metsäkadosta ja metsien köyhtymisestä aiheutuvia hiilipäästöjä vähentämään pyrkivä REDD+ -ohjelma.

EU:n ehto EU FLEGT -neuvotteluille on kansalaisyhteiskunnan osallistuminen niihin. Siksi rakennettiin FLEGT-kansalaisjärjestöjen verkosto.

Viisi valittua kansalaisjärjestöä koulutettiin kysymyksiin, joista prosessi odottaa heidän olevan huolestuneita. Nämä järjestöt ovat nyt mukana virallisissa FLEGT-päätöksentekoprosesseissa.
Tästä kerrottiin minulle kansalaisyhteiskunnan elpymisenä. Elpyminen sattui samaan aikaan kuin tieteellisen artikkelimme julkaisu, joka perustui kollegani muutaman vuoden takaisiin kenttätutkimuksiin.

Vielä tuolloin suhtauduttiin kriittisesti kansalaisjärjestöjen osallistumiseen FLEGT- ja REDD+ prosesseihin.

Kun kävin uudestaan Laosissa huhtikuussa 2017, jotkut aiemmin auki olleet ovet olivatkin kiinni. Vaikka kuinka yritin, en saanut vastauksia.
Kohtasin esteitä tutkimukseni eri vaiheissa. Joka vaiheessa tarvitsin suosituskirjeitä. Ihmiset joiden kanssa olin sopinut tapaamisia, peruivat niitä. Paikallinen tutkimusavustajani perääntyi projektista. Jännittynyt hiljaisuus laskeutui.
Meidän artikkelimme oli ollut liian kriittinen. Minulle kerrottiin, ettei se ollut ajan tasalla eikä huomioinut kansalaisyhteiskunnan elpymistä, koska siinä ei käsitelty FLEGT-kansalaisjärjestöjen edistystä.

Sitä eivät katsoneet hyvällä laosilaiset eivätkä erityisesti ulkomaiset toimijat, sillä se vaikutti suoraan heidän työhönsä ja suoriutumisensa arviointiin.

Yllätyin siitä vaikutuksesta, joka akateemisella tutkimuksella voi olla maissa, joissa poliittinen ympäristö on herkkä ja riippuvuus ulkomaisesta avusta suuri. Ymmärsin nyt, kuinka ohuella jäällä liikuin ja kuinka varovainen minun pitää olla kirjoittaessani Laosista.

This article was originally published on http://www.karjalainen.fi/ on 25.1.2018