Opiskelijalle

Kehitystutkimuksen opetus ja tutkimus

Helsingin yliopisto

Helsingissä kehitystutkimusta tarjoaa valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluva Kehitysmaatutkimuksen oppiaine. Laitos tarjoaa pää- ja sivuaineopintoja, sekä mahdollisuuden suorittaa myös tohtorintutkinto kehitysmaatutkimuksessa. Lisäksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluvat Metsäekologian laitos ja Viikki Tropical Resources Institute (VITRI) järjestävät kehitysmaiden metsiin ja luonnonvaroihin liittyvä opetusta ja tutkimusta. Lisäksi HUGS (University of Helsinki Global South Network) tarjoaa globaaliin etelään keskittyviä opintoja.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylässä Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa englanninkielisen maisteriohjelman Master’s Programme in Development and International Cooperation, joka keskittyy kansainvälisiin kehityskysymyksiin. Ohjelma kestää kaksi vuotta, jonka aikana opiskelijat voivat erikoistua kolmeen eri osa-alueeseen: kasvatustiede, ympäristötiede sekä yhteiskuntatiede.

Turun yliopisto

Turun yliopisto tarjoaa englanninkielisen Sustainable Development Studies -opintokokonaisuuden, josta voi suorittaa perus- ja aineopinnot.

Avoin yliopisto

Kehitystutkimuksen opintoja voi suorittaa myös Avoimessa Yliopistossa, jolloin mahdollisuutena on liittää suoritukset osaksi omaa tutkintoa. Avoin yliopisto tarjoaa kehitysmaatutkimuksen perus- ja aineopintoja.

UniPID (Finnish University Partnership for International Development)

UniPID järjestää kehitystutkimuksen verkko-opetusta sekä tiedottaa alan opetuksesta ja tapahtumista niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Verkosto julkaisee kuukausittaista uutiskirjettä. Verkko-opinnot Sustainability in Development on avoin kaikille suomalaisten yliopistojen opiskelijoille.

Itä- ja Kaakkois-Aasian yliopistoverkosto

Finnish University Network for Asian Studies -verkosto tarjoaa Itä- ja Kaakkois-Aasian verkko-opintoja kandi-, maisteri- ja jatko-opintotasolla. Se myös tiedottaa eri yliopistoissa järjestettävistä kursseista ja opintokokonaisuuksista, sekä Aasiantutkimuksen apurahamahdollisuuksista ja tapahtumista. Verkostoa koordinoi Turun yliopistossa toimiva Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus.

Kehitystutkimuksen jatko-opinnot

Kehitysmaatutkimuksen jatko-opintoja voi suorittaa Kehitysmaatutkimuksen oppiaineessa Helsingin yliopistolla. Lisäksi Jyväskylän yliopisto koordinoi maanlaajuista kehitystutkimuksen jatko-opiskelijoiden UniPID Docnet-verkostoa.